Jaký je princip investování v podílových fondech?

podílové fondy

Podílové fondy nabízejí možnost pro investování. Komu a jak? Jaké jsou jejich nejdůležitější výhody?

Co je to podílový fond

Historicky lze podílové fondy považovat za investiční nástroje s dlouhou tradicí. Vůbec první takový fond vznikl již v roce 1774 pod názvem V jednotě je síla v dnešním Nizozemsku a určen byl pro běžné občany. A tak je tomu v zásadě dodnes.

Podílové fondy jsou ze soudobého pohledu nástrojem, který se využívá k investičním operacím. Podílový fond představuje jednu z právních forem pro investiční fond.

Ve své podstatě se jedná o soubor majetku, který je specifický tím, že vlastnické právo patří společně všem podílníkům, a to v poměru hodnoty jejich podílových listů. Považovat jej tak můžeme za formu kolektivního investování.

Kus podílového listu tak vždy přesně udává informace o tom, jak se mění zhodnocení portfolia fondu.

Jak probíhá investování do podílových fondů

Podstatou fungování podílových fondů je tedy, to, že jsou v nich seskupeny prostředky od různých investorů a za ty pak manažeři nakupují do portfolia cenné papíry. Zakoupené množství závisí jednak na ceně podílového listu a jednak na výši poplatků.

Zisk podílového fondu se může realizovat formou reinvestic, tedy tak, že fond prostředky použije pro účely dalšího investování, čímž zvyšuje svou vlastní hodnotu. Další možnost představuje výplata dividendových výnosů.

Pokud se podílový list prodá, investor tím obdrží svůj podíl na majetku fondu. Tedy nikoli fiktivní cenu, která by byla vytvořena na burze.

Likvidita fondu může být navázána na smluvní podmínky. Tedy například ve formě výpovědní lhůty (u vkladních knížek) nebo dobou uložení (při termínovaných vkladech). V některých případech ji ale určí i trh.

Jaké jsou výhody tohoto druhu investic

Tento typ investic je přístupný i běžným drobným investorům, kteří nedisponují velkým kapitálem. Do podílových fondů se dá konkrétně v tuzemských podmínkách investovat i s menšími částkami v řádech nižších stovek korun.

Značnou výhodu představuje taktéž časová úspora při správě investic. Dochází k tomu, že se specializovaný tým stará o větší objem investic. Což je z tohoto pohledu samozřejmě výhodnější než situace, kdy si bude jednotlivec sám spravovat malý objem prostředků.

Zejména investice do akcií nebo dluhopisů je z hlediska časového poměrně náročná, chceme-li ji pojmout zodpovědně. Mimořádně náročné je zejména nenechat se ovlivnit emocemi, pokud trh ovládne panika. Skuteční profesionálové mají s těmito situacemi zkušenosti.

Za drobnou nevýhodu lze považovat samozřejmě to, že za správu portfolia si fondy berou poplatky. A to většinou v řádech jednotek procent. Nicméně lze říci, že hledat vzhledem k výše zmíněným výhodám úsporu právě zde by bylo pověstné šetření na nepravém místě.

susenky

 

Pravdu

magazín pro muže