3 příčiny nespokojenosti s tepelnými čerpadly

tepelné čerpadlo

Tepelná čerpadla platí za spolehlivý a úsporný zdroj tepla, teplé vody či chladu. Jejich schopnosti prověřily všechny klimatické pásy planety Země. Jak je tedy možné, že se najdou majitelé, kteří nemohou přijít tepelným čerpadlům na jméno? Důvodů je hned několik…

Konzultace s nesprávným prodejcem

Univerzálně vhodné tepelné čerpadlo neexistuje, nejenže se od sebe výrazně liší jednotlivé typy tepelných čerpadel, ale také výrobky v rámci jedné kategorie. Pro laika je těžké zorientovat se v nabídce a ve velké míře je závislý na objektivitě informací přímo od prodejce. Bohužel, ani trhu s tepelnými čerpadly se nevyhýbají nekalé praktiky, např.:

- Doporučení nevhodného typu tepelného čerpadla prodejcem, který má omezenou nabídku a jeho doporučení je tak nemůže být často objektivní.
- Komunikace nepravdivých údajů, ať už jde o výkon, spotřebu elektrické energie, provozní hluk.
- Nekompletní dodávky kdy prodejce v rámci „konkurenčního boje“ nezahrne do kalkulace všechny materiály potřebné k instalaci, jeho nabídka pak vypadá opticky levnější, opak však může být pravdou.
- Podvody s nadstandardními zárukami, kdy prodejce slíbí zákazníkovi záruku nad rámec zákona s tím, že svých slibů není schopen v případě poruchy dostát.

Neodborná instalace

Kvalita instalace má zásadní vliv na výkon, provozní hluk i životnost tepelného čerpadla. Pokud instalaci provádí řemeslníci, kteří neumí počítat tepelné ztráty, nemají dostatečné znalosti o topných systémech, uvádění tepelných čerpadel do provozu apod., může to mít zásadní negativní vliv na výše uvedené parametry. Více o možnostech instalace tepelného čerpadla se dočtete zde: https://www.abeceda-cerpadel.cz/cz/krok-7-porovnani-kvality-instalacni-a-servisni-firmy

Zanedbání údržby a servisu tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo je třeba průběžně servisovat, nezbytná je i průběžná kontrola a údržba venkovní jednotky tepelného čerpadla (platí pro čerpadla získávající energii ze vzduchu), případně i vnitřní jednotky (platí pro tepelná čerpadla vzduch / vzduch). Opomíjení může způsobit pokles výkonu či dokonce poruchu tepelného čerpadla, přičemž provádění pravidelného servisu je často jednou z podmínek pro uplatnění nadstandardních záruk.

susenky

 

Pravdu

magazín pro muže